Thứ hai, 29/11/2021, 11:5
Lượt đọc: 51

Quyết định của UBND Thành phố HCM về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2021 - 2023 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Tác giả: TQTuan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86