Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Đậu Phường 6 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh.

Sđt: 0283550 1173.

Email: thptphandangluu@hcm.edu.vn

Trường: THPT Phan Đăng Lưu

Địa Chỉ: 27 Nguyễn Văn đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

SĐT : 3550 1173

Email: thptphandangluu@hcm.edu.vn