Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Đậu Phường 6 Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh.

Sđt: 0283550 1173.

Email: thptphandangluu@hcm.edu.vn