Thứ sáu, 29/10/2021, 10:56
Lượt đọc: 48

Công văn số 2802/SGDĐT-TCCB ngày 19/10/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03 và 04/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (mã số, tiêu chuẩn CD nghề nghiệp, …)

Tác giả: TQTuan

Tin cùng chuyên mục

88